Home Logistics Depozitare Ajutoare de stat de 358 milioane EUR pentru IMM-uri

Ajutoare de stat de 358 milioane EUR pentru IMM-uri

Ajutoare de stat de 358 milioane EUR pentru IMM-uri

Comisia Europeană a aprobat o schemă în valoare de 358 de milioane EUR (1,772 miliarde RON) pentru a sprijini IMM-urile afectate de pandemie.

Sectoarele vizate sunt industria prelucrătoare, construcțiile, retailul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea.Sprijinul public a fost aprobat în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subvenții directe pentru investiții în activități productive, până la o sumă maximă de 1 milion EUR (4,9343 milioane RON) per beneficiar.

Care sunt condițiile de acordare a ajutorului de stat?

  • companiile trebuie să fi fost înființate în România până la 31 decembrie 2018 și trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019.
  • ajutorul nu va depăși 1,8 milioane EUR per beneficiar
  • acesta acordă până la 31 decembrie 2021.

Se preconizează că schema va aduce beneficii unui număr de 4.000 de companii. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar.

Potrivit CE, măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.