Home Intermodal Schimbări în legislaţia europeană de transport

Schimbări în legislaţia europeană de transport

Schimbări în legislaţia europeană de transport

Începând cu data de 7 mai 2017 a intrat în vigoare Directiva europeană 2015/719, care introduce printre altele și obligativitatea pentru expeditori să le furnizeze transportatorilor de containere sau remorci și o declaraţie a greutăţii acestora.

Directiva vine să îmbunătăţească directiva europeană deja existentă 96/53/EC în privinţa dimensiunilor maxime auto rizate pentru vehiculele rutiere și urmărește să protejeze transportatorii de a fi puși în poziţia în care pot, adesea fără să știe, încălca limitele maxime admise. De asemenea, această directivă urmărește să crească siguranţa pe drumurile rutiere și să limi teze avarierea drumurilor, podu rilor și tunelurilor.

În plus, sunt introduse noi dimensiuni maxime autorizate în traficul naţional și internaţional și derogări de la acestea pentru vehiculele de marfă, autobuze și autocare.

Mai mult, se precizează în noua legislaţie europeană, datorită dezvoltărilor tehnologice este posibilă atașarea în spatele autovehiculului a unor dispozitive aerodinamice retractabile. Pentru că vehiculele ar depăși dimensiunile maxime autorizate,  sunt premise derogări de la lungimea maximă autorizată în scopul de a încuraja eficienţa energetică.

Același lucru este valabil și pentru îmbunătăţirile aduse aerodinamicii cabinelor, ceea ce ar conduce și la creșterea siguranţei rutiere prin reducerea unghiurilor moarte care restrând vizibilitatea șoferilor.

În România, transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2015/719 s-a făcut cu întârziere, printr-un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. Mai exact, la articolul 40 al OG 43/1997, după alineatul (4), se introduc cinci noi alineate (5) – (9), după cum urmează: (5) Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alineatul (6) și care sunt omologate conform legislaţiei în vigoare, pot depăși lungimile maxime prevăzute la punctul 1.1 din Anexele nr. 2 și 3, cu scopul de a permite atașarea unor asemenea dispozitive în spatele vehiculelor sau al ansamblurilor de vehicule.

Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitivele respective trebuie să fie conforme cu punctul 1.5 din Anexa nr. 2 și orice depășire a lungimilor maxime nu poate conduce la o creștere a lungimii de încărcare a acestor vehicule sau ansambluri de vehicule. (6) Înainte de introducerea lor pe piaţă, dispozitivele aerodinamice menţionate la aline atul (5) care depășesc 500 mm în lungime trebuie omologate de tip conform legislaţiei în vigoare.

(7) Lungimile maxime admise prevăzute la pct. 1.1. în Anexele nr. 2 șii 3 pot fi depășite, fără a se considera depășire de lungime, de către vehiculele sau ansamblurile de vehicule care îndeplinesc cerinţele pre văzute la alineatul (8) și care sunt omologate conform legislaţiei în vigoare, în cazul în care cabinele lor asigură performanţe aerodinamice sporite și eficienţă energetică, precum și performanţe în materie de siguranţă.

Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu astfel de cabine trebuie să fie conforme cu punctul 1.5 din Anexa nr. 2 și orice depășire a limitelor maxime de lungime nu poate conduce la o creștere a capacităţii de încărcare a acestor vehicule. (8) Înainte de a fi introduse pe piaţă, vehiculele menţionate la alineatul (7) sunt omologate în conformitate cu normele în vigoare.

(9) Prevederile menţionate la alin. (5) și (7) se aplică după adoptarea legislaţiei privind omologarea de tip a dispozitivelor aerodinamice, respectiv a autovehiculelor echipate cu astfel de cabine.