Home Industrii #ProfilDeManager: Irina Enescu, Supply Chain Manager Ceva Sante Animale România

#ProfilDeManager: Irina Enescu, Supply Chain Manager Ceva Sante Animale România

#ProfilDeManager: Irina Enescu, Supply Chain Manager Ceva Sante Animale România

În cadrul interviului pentru #ProfilDeManager realizat cu Irina Enescu, Supply Chain Manager Ceva Sante Animale România, două au fost metaforele cel mai des utilizate pentru a descrie activitatea unui supply chain manager. Supply chain-ul este “inima” unui business, atât din punct de vedere al funcţiilor îndeplinite, cât și al aspectului uman, al pasiunii care îi motivează pe cei din echipa logistică.

În același timp, supply chain-ul se aseamănă cu un mare lego așezat pe o tablă de șah. Această sintagmă exemplifică nu doar complexitatea și dinamica domeniului aflat în perpetuă schimbare, ci și componenta strategică atașată și importanţa pe care o are supply chain-ul în coordonarea și sincronizarea cu toate celelalte departamente și funcţii din organizaţie.

Absolventă a Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Irina Enescu a făcut primii pași către cariera în supply chain în cadrul primului loc de muncă. Postul de Foreign Trade Executive într-o companie din industria textilelor i-a trezit curiozitatea pentru ceea ce înseamnă supply chain și a descoperit libertatea pe care o oferă logistica, în sensul în care lucrurile se pot face în feluri atât de diferite.

Experienţa practică în logistică și supply chain a fost ulterior completată de deţinerea unor funcţii diferite în cadrul unor companii din industrii extrem de diferite: de la distribuţia dispozitivelor medicale de protezare până la comercializarea și distribuţia anvelopelor.

În urmă cu 13 ani, Irina Enescu a acceptat postul de supply chain manager în cadrul Ceva Sante Animale România, unul dintre cei mai importanţi jucători în domeniul sănătăţii animalelor, acesta fiind un moment important în cariera sa și în dezvoltarea ca logistician.

Irina Enescu, Supply Chain Manager Ceva Sante Animale România

“Mă consider o norocoasă pentru că această poziţie a fost, ca și compania, pe o pantă ascendentă. Dacă mă uit la momentul în care am venit în companie și la ce am reușit să dezvoltăm pe parcursul în mai multe companii.” Piesă cu piesă și proiect cu proiect, reușită cu reușită, supply chainul a reușit să devină în cadrul companiei o resursă strategică în atingerea obiectivelor de creștere pe termen lung.

Ce face supply chain manager-ul în Ceva Sante Animale România?

Într-un cumul de activităţi curente, operaţiuni periodice, implicare în elaborarea strategiei de dezvoltare a companiei la nivel local aliniată la obiectivele de dezvoltare ale organizaţiei la nivel global, nici o zi din viaţa profesională a Irinei Enescu nu seamănă cu o alta.

Fiecare clipă aduce un element de noutate și fiecare zi reprezintă o oportunitate de a îmbunătăţi, de a reduce costurile, de a crește performanţele. Iar într-o lume în care incertitudinea este prezentă la toate nivelurile societăţii, mai ales în mediul de business, profesionistul în supply chain trebuie să aibă capacitatea de a răspunde inteligent la acest fenomen prin calibrarea strategiilor de supply chain pentru a răspunde nevoilor viitoare ale companiei.

Actualizarea planificării, practic estimarea nevoii viitoare de produse și transformarea ulterioară în comandă de achiziţie, este unul dintre procesele periodice desfășurate de departamentul de supply chain din cadrul Ceva Sante Animale România.

Toate informaţiile primite de la fiecare business unit, department de marketing, departament de vânzări trebuie interpretate și apoi transmise site-urilor de producţie cu minim 6 luni în avans. Acestea constituie baza pentru planificarea producţiei și achiziţia de materii prime din surse globale.

“Oamenii de supply chain trebuie să aibă un puternic simţ al responsabilizării și conștientizării că ceea ce fac are are un impact global și consecinţe asupra profitabilităţii businessului” spune Irina Enescu.

➜ În strânsă legătură cu planificarea, regăsim multiple activităţi din sfera managementului stocurilor: monitorizarea dinamicii stocului, determinarea articolelor cu risc de expirare în funcţie de grupa din care fac parte: biologice (vaccinuri), farmaceutice (pudre, soluţii, suspensii etc), consumabile, etc.

Construcţia unei echipe coezive îi revine tot supply chain managerului. Iar succesul echipei depinde, nu de puţine ori, de ieșirea din sfera profesională și cultivarea la nivel individual a unor talente și aptitudini specifice pe care membrii echipei le posedă.

Cultura inovaţiei în supply chain

Inovaţia este un “must” pentru piaţa farmaceuticelor, fie ele de uz uman sau veterinar. Acesta este elementul care diferenţiază un producător de top din industria farmaceutică și care aduce valoare pentru companie și pentru clienţi și este unul dintre pilonii culturii organizaţionale ai Ceva Sante, care alături de cultivarea spiritului antreprenorial în rândul angajaţilor, au propulsat compania în top 5 la nivel mondial. Inovaţia se regăsește atât la nivel de produs, cât și la nivelul de servicii oferite partenerilor și al instrumentelor de business utilizate, inclusiv în supply chain, una dintre interfeţele principale ale organizaţiei cu clientul.

“Departamentul de supply chain din România a fost adesea punctul de origine al unor idei, proiecte și concept care fost preluate ca good practice și implementate în mod standardizat în cadrul companiei la nivel european” explică supply chain managerul Ceva Sante Animale România.

Un proiect inovator implementat în companie, după ce a fost testat în România, vizează digitalizarea și transmiterea electronică a documentelor, în ideea de creștere a eficienţei, dar și de eliminare a sarcinilor repetitive pentru colegii din echipă cu scopul de a le permite să se concentreze pe identificarea de optimizări și idei care aduc plus-valoare în companie. Digitizarea și Internet of Things sunt trenduri care deja schimbă logistica și pe care profesioniştii din supply chain trebuie să le înglobeze în activitatea curentă pentru a putea performa pe o piaţă tot mai competitivă.

Organizarea proceselor de distribuţie la nivel local a fost de asemenea un segment unde s-au adus îmbunătăţiri importante. Domestic Cold Chain este un proiect personalizat implementat în România începând cu anul 2017.

Acest program a apărut din nevoia de a identifica o soluţie securizată de transport care să permită distribuţia in condiţii premium către clienţi a unui vaccine stocat în azot lichid (la aproximativ -196°C) în condiţii de temperatură controlată. “La momentul respectiv nu exista ceva similar pe piaţă, aşa că a fost necesar să construim un întreg ansamblu logistic, bazându-ne pe tehnologie de ultima generaţie de transbordare si stocare a azotului lichid. La momentul actual avem un model funcţional, cu rute dedicate partenerilor noștri, setate pe criterii geografice, programe de vaccinare și capacitate locală de depozitare.”

Una dintre provocările acestui proiect, recunoaște Irina Enescu, a fost și schimbarea mentalităţii în interiorul companiei în ceea ce privește îmbunătăţirea serviciului de distribuţie, în condiţiile în care ratele de satisfacţie și indicatorii de performanţă erau foarte ridicaţi.

Creșterea nivelului de calitate a acestui serviciu, chiar cu un procent foarte mic, a făcut însă diferenţa pentru clienţi, feedback-ul primit din piaţă fiind unul pozitiv. Domestic cold chain a devenit acum o pârghie de securizare a unor contracte comerciale. “Așa cum inima se contract ritmic și activează circulaţia sângelui către celelalte organe, în aceeași manieră un om de logistică se asigură că furnizează către toate celelalte funcţii din organizaţie informaţiile de care au nevoie la momentul potrivit, în forma potrivită, în cantitatea și la nivelul de calitate optim” concluzionează Irina Enescu.

“Omul de logistică se află în postura privilegiată de a-și pune amprenta personală asupra unei companii într-un fel în care oamenii ce ocupă alte funcţii în companie nu o pot face”.  – Irina Enescu, Supply Chain Manager Ceva Sante Animale România