Home Intermodal Noi reguli pentru conducerea si deservirea trenurilor de marfa

Noi reguli pentru conducerea si deservirea trenurilor de marfa

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a aprobat ordinul privind conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat. În consecinţă, aplicarea cu caracter experimental a conducerii trenurilor directe de marfă în sistem simplificat se poate încheia, urmând ca această activitate să se desfăşoare în continuare cu caracter permanent pe baza prevederilor noului ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. Prin prezentul ordin se nominalizează cerinţele tehnice, organizatorice şi de personal cu caracter nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar de marfă care pun în circulaţie trenuri directe de marfă în sistem simplificat, fără a se utiliza în deservirea trenului mecanic ajutor de locomotivă. Fiecare operator de transport feroviar de marfă va întocmi proceduri proprii prin care stabileşte, în funcţie de caracteristicile secţiilor de circulaţie şi necesitatea de menţinere pe loc a trenului cu frâne de mână, numărul şi funcţia agenţilor care deservesc trenul şi în staţionare, alte condiţii proprii de natură comercială, având în vedere şi cazurile speciale prevăzute în reglementările specifice în vigoare. Aceste proceduri fac parte din propriul sistem de management al siguranţei, stabilit de către operatorul de transport feroviar în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.Ca şi condiţii suplimentare faţă de reglementările specifice în vigoare pentru remorcarea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat, au fost adăugate condiţii de natură tehnică: infrastructura feroviară aferentă secţiilor de circulaţie, precum şi locomotivele active din tren, care asigură tracţiunea trenului, trebuie să fie dotate cu un sistem de protecţie automată a trenului, în stare de funcţiune; şi de natură organizatorică şi de personal: procedurile proprii ca opririle neprevăzute în linie curentă, accidentele feroviare sau pierderea capacităţii de conducere a trenului de către mecanicul de locomotivă, trebuie să fie certificate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR, iar personalul operatorului de transport feroviar care conduce şi deserveşte trenul să fie instruit şi verificat asupra cunoaşterii acestora.

Părţile responsabile de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin sunt Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă şi operatorii de transport feroviar de marfă.