Home Logistics Ambalare Noua Convenție SOLAS crește siguranţa transportului maritim

Noua Convenție SOLAS crește siguranţa transportului maritim

Noua Convenție SOLAS crește siguranţa transportului maritim

De la 1 iulie 2016 va intra în vigoare noua Convenţie SOLAS modificată, care impune ca înainte de încărcarea unui container pe o navă pentru export, greutatea acestuia trebuie verificată obligatoriu. Accidente maritime majore care au avut loc ca urmare a nerespectării greutăţii containerelor au determinat comunitatea maritimă internaţională să ia măsuri pentru a preveni declararea unei greutăţi eronate a containerelor. Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), în colaborare cu reprezentanţi ai industriei, au adoptat un set de reguli specifice ca parte a Convenţiei SOLAS de siguranţă a vieţii pe mare. Scopul cerinţelor VGM este acela de a obţine o greutate totală exactă a containerelor ambalate astfel încât navele și operatorii de terminale să poată pregăti planurile de arimaj ale vaselor înainte de a încărca marfa la bord. Aceste reglementări urmăresc să protejeze personalul navelor și al operatorilor portuari, dar și marfa expeditorului.

Cerinţe:

 • Expeditorul (listat ca expeditor pe foaia de expediţie) este responsabil să furnizeze transportatorului greutatea totală verificată într-o perioadă de timp rezonabilă înainte de încărcarea vasului. VGM (greutatea totală verificată) a mărfii include ambalajul, conţinutul și greutatea proprie a containerului
 • Informaţiile care vor fi furnizate transportatorului includ greutatea totală și semnătura autorizată individuală a expeditorului, care poate fi și electronică. Reglementările locale/naţionale pot solicita informaţii, procese sau documente suplimentare.
 • Cântarul utilizat pentru a determina greutatea trebuie să fie calibrat/certificat în conformitate cu relgementările locale/naţionale.
 • Există două metodologii pentru a calcula VGM: greutatea containerului ambalat; cântărirea tuturor ambalajelor, conţinutului containerului și apoi adăugarea sarcinii proprii a containerului.
 • Transportatorii nu vor încărca pe navă containere care nu au VGM.

Data de intrare în vigoare a acestei reglementări este 1 iulie și nu se așteaptă amânări, însă există destul de multe discuţii pe această temă, având în vedere că o mare parte dintre ţări nu au emis norme oficiale privind tipul de cântar sau nivelurile de toleranţă accentabile.

Opinia expertului

Florin Ioan, Ocean Freight Manager  ne oferă o perspectivă pertinentă asupra acestui subiect: „Obligativitatea declaraţiei VGM poate duce la o responsabilizare mai mare a exportatorilor, iar operaţiunile de manipulare în port vor deveni mai sigure pentru echipamente și personal. Pentru operatorii portuari, SOLAS poate reprezenta o oportunitate. Oferind și servicii de cântărire, își vor putea crește veniturile și marja de profit. Desigur, acest lucru impune și efectuarea unor investiţii în echipamente de cântărire, omologarea acestora, evaluarea și certificarea regulată a echipamentelor. Trebuie făcută o remarcă aici – în general, operatorii portuari au contracte de prestări servicii direct cu liniile maritime, ceea ce înseamnă câţivaclienţi. Există întrebarea dacă la „intermedierea” acestor servicii de cântărire, liniile maritime vor dori să fie implicate sau vor lăsa operatorii să lucreze direct cu miile de clienţi ai liniilor maritime. Sunt operatorii portuari pregătiţi pentru acest lucru? SOLAS / VGM este o măsură bună, însă există multe necunoscute privind implementarea – din punct de vedere tehnic sau de proces. Deși procedura pare destul de clară – nu există VGM, nu există încărcare la navă, ce se întâmplă ulterior? Sunt procese și costuri care nu sunt lămurite:

 • Un proces ar fi legat efectiv de VGM – este suficientă declaraţia Shipper – pe propria răspundere a VGM-ului? Se merge pe încredere până la proba contrarie? (control inopinat la anumite categorii de mărfuri susceptibile de greutăţi variabile)
 • Se cere un document certificat de un echipament de cântărire pentru fiecare container?
 • Dacă există o variaţie în greutate a containerului, datorită reparaţiilor, spre exemplu?
 • Ce se întâmplă cu Declaraţia Vamală de Export atunci când există discrepanţe între VGM și greutatea mărfurilor pe Declaraţia Vamală? Cum reglează Autoritatea Vamală aceste discrepanţe?
 • În general Manifest-ul Liniei este verificat cu Declaraţia Vamală de Export . Ce se întâmplă când există discrepanţe?
 • Factura Comercială / PackingList-ul Exportatorului trebuie să cuprindă și greutatea ambalajului / materialului de amarare?
 • Există vreo variaţie acceptată a VGM-ului ?”

Multe întrebări,  puţine răspunsuri!