Home Logistics Depozitare Mach FTD își extinde portofoliul de servicii

Mach FTD își extinde portofoliul de servicii

Mach FTD își extinde portofoliul de servicii

Alegerea unei soluţii intralogistice sau a soluţiei intralogistice perfect calibrată pe nevoile unei companii, mai ales a uneia care nu dispune de experienţă în domeniu, poate fi o provocare majoră, care ţine pe loc dezvoltarea activităţii.

În acest punct, un consultant ar putea să ofere un punct de vedere obiectiv și avizat și ar putea oferi o rezolvare a problemei. Însă, prejudecăţile legate de lipsa de experienţă practică sau aplicabilitatea ideilor oferite de consultanţi, îi împiedică pe clienţi să apeleze la serviciile acestora.

Mach FTD, cunoscut furnizor de soluţii intralogistice pe piaţa din România, își completează portofoliul de servicii oferite clienţilor cu servicii de consultanţă și project management în intralogistică, pornind de la experienţa practică dobândită de-a lungul celor peste 20 de ani de experienţă.

Am discutat cu domnul Cristian Chiorescu, director general al Mach FTD despre ceea ce înseamnă serviciile de consultanţă, care sunt problemele cu care se confruntă companiile din România în ceea ce privește intralogistica, dar și etapele necesare construcţiei unei soluţii tehnice.

Intermodal&Logistics: Mach FTD a introdus în portofoliul său o nouă suită de servicii: consultanţă, proiectare, modelare 3D, simulare și project management în intralogistică. De unde a pornit ideea acestor noi servicii și de ce ar trebui companiile să apeleze la astfel de servicii?

Cristian Chiorescu: Iniţial, ideea a apărut ca o necesitate impusă de propriile noastre proiecte. Pentru a fi în măsură să oferim o soluţie optimă, eram nevoiţi să analizăm variante alternative ale aplicaţiei, trecând prin toate fazele aferente proiectării, uneori chiar și cu teste reale, doar în acest fel putând construi oferta tehnico-comercială. Procesul se dovedea a fi uneori destul de complex, culminând cu un volum mare de lucru din partea specialiștilor noștri, fără a putea fi ușor de cuantificat de către client. Evident, în cazul în care proiectul se finaliza cu firma noastră, acest efort apărea ca fiind justificat. În celelalte cazuri, însă, ajungeam să oferim consultanţă gratuită. Nu vrem să se înţeleagă că asteptăm ca fiecare ofertă pe care o facem să se finalizeze cu un contract, dorim doar să punctăm că, dacă în alte domenii nivelul de efort pentru a construi o ofertă este rezonabil, în domeniul intralogistic, mai vast, complex și diversificat, volumul de muncă necesar analizei riguroase poate fi substanţial.

Intermodal&Logistics: Ce reprezintă analiza eficienţei investiţiei, a eficienţei operaţionale și energetice?

Cristian Chiorescu: Acest lucru depinde de momentul în care pornește proiectul și de momentul în care analizăm soluţiile:

  • dacă clientul are deja o soluţie funcţională de capacitate similară, folosind munca manuală, calculăm timpul în care investiţia într-o soluţie automată poate fi recuperată; în afară de aspectul financiar, o soluţie automată aduce și alte beneficii, mai greu de cuantificat și, desigur, prin eventuale upgrade-uri ale soluţiei iniţiale, cum ar fi posibilitatea creșterii ulterioare a capacităţii sistemului fără o încărcare excesivă a structurii de resurse umane, dar, mai ales, un control riguros al calităţii rezultatului final, micșorând substanţial nivelul de erori;
  • dacă clientul pornește o aplicaţie nouă, atunci analizăm și comparăm soluţii alternative, din punct de vedere al nivelului investiţiei iniţiale, numărului de operatori, consumului energetic (iar în acest caz putem monta un echipament de monitorizare a consumului pe anumite perioade definite), costurilor ulterioare cu transportul rutier sau de altă natură.

Intermodal&Logistics: Care sunt problemele în intralogistică pe care le-ați semnalat la companiile din România? Pe ce segment se înregistrează cele mai mari pierderi?

Cristian Chiorescu: Nu deţinem suficient de multe date pentru a defini segmentele cu cele mai mari pierderi, dar am putea puncta o problemă acută, mai des întâlnită, și anume dificultatea din partea clientului de a migra de la o soluţie iniţială, bazată pe munca manuală, la una cu un oarecare grad de automatizare. În cazul din urmă se pot impune schimbări la nivel procedural în ceea ce privește formatul produselor manipulate și a software-ului care gestionează întregul proces.

Intermodal&Logistics: La nivel general, ce ar putea face companiile în zona de producţie și de depozitare pentru a-și organiza mai bine spaţiul și fluxul de materiale? Care sunt soluţiile tehnice de care au nevoie cel mai adesea companiile din România?

Cristian Chiorescu: La nivel general trebuie să se înţeleagă că există un potenţial uriaș de eficientizare a zonei de producţie și de depozitare dar, din păcate, mulţi clienţi decid să facă schimbări doar când ajung în punctul în care forma prezentă de organizare nu mai răspunde cerinţelor pieţei, ajungând astfel într-un impas, cel puţin pe o anumiă perioadă de timp. Soluţiile tehnice potrivite sunt prea diverse și specifice fiecărui domeniu ca să le putem exprima într-o singură fraza, dar, cu certitudine, ele se pot defini pentru fiecare caz în parte, ţinand cont și de faza de dezvoltare și de cerinţele clienţilor noștri.

Etapele principale ce se parcurg pentru a construi o soluţie tehnică:

  • colectarea datelor de intrare ale aplicaţiei;
  • analiza fluxurilor de produse;
  • construirea unor soluţii tehnice alternative de principiu, layout-uri 2D, stabilirea echipamentelor hardware potrivite aplicaţiei, stabilirea pachetului software și a soluţiilor de trasabilitate;
  • modelare 3D, utilizând programe de animaţie pentru studiul și înţelegerea modului de operare și a fluxurilor de produse sau, în SolidWorks, pentru echipamente mecanice mai complexe, în scopul înţelegerii modului de funcţionare a acestora și a analizei solicitărilor mecanice;
  • efectuarea testelor reale, atunci când este nevoie, pentru a proba anumite principii concepute doar teoretic sau pentru a proba compatibilitatea unor produse cu o anumită tehnologie;
  • corectarea iterativă a soluţiilor tehnice iniţiale, în funcţie de simulări, teste și de discuţiile cu clienţii;
  • constituirea și predarea raportului final cu care se poate merge până la orice grad de detaliere, în funcţie de cerinţe (poate conţine inclusiv proiectare mecanică, electrică și automatizare).